NTNU SVT-fakultetet Pedagogisk institutt Til NTNUs hovedside

 

 

Tilbake til Hans Petter Ullebergs side


FORELESNINGSPLAN SVPED 101 VÅR 1998 m/pensumliste

Alle forelesninger holdes i Auditorium V på Lade. Litteraturhenvisningene viser til pensumrelevans i forelesningene.

Innføringskurs mandag 19.01 kl 1015-1200 i Auditorium V v/Hans Petter Ulleberg

TEMA 1: læring og motivasjon

tir 20.01 kl. 0815-1000 "Ulike elevsyn" v/Tine Arntzen. Litteratur: Imsen Elevens verden kap 2

ons 21.01 kl.1215-14 "Motivasjon I" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Woolfolk kap 9+10, Imsen Elevens verden kap 4+5

tor 22.01 kl 0815-10 "Motivasjon II" v/Tine Arntzen. Litteratur: Imsen Elevens verden kap 3

man 26.01 kl 10.15-12 "Læringssyn: Kognitivisme" v/Ivar Teien. Litteratur: Woolfolk kap 6

tir 27.01 kl 08.15-10 "Læringssyn: Behaviorisme" v/Ivar Teien. Litteratur: Woolfolk kap 7

ons 28.01 kl 1215-14 "Motivasjon III" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Woolfolk kap 9+10, Imsen Elevens verden kap 4+5

tor 29.01 kl 0815-10 "Lærevansker" v/Annlaug Flem. Littteratur: Woolfolk kap 4

man 02.02 kl 1015-12 "Selvoppfatning og forventninger" v/Ivar Teien. Litteratur: Imsen Elevens verden kap 5+7

TEMA 2: skole- og utdanningshistorie

tir 03.02 kl 0815-10 "Norsk skole 1850-1945" v/Alfred O Telhaug. Litteratur: Tønnesen s. 15-77

ons 04.02 kl 1215-14 "Norsk skole 1850-1945" v/Alfred O Telhaug. Litteratur: Tønnesen s. 15-77

tor 05.02 kl 0815-10 "Norsk skole 1850-1945" v/Alfred O Telhaug. Litteratur: Tønnesen s. 15-77

man 09.02 kl 1015-12 "Norsk skole 1945-1998" v/Alfred O Telhaug. Litteratur: Telhaug Utdanningsreformene

tir 10.02 kl 0815-10 "Norsk skole 1945-1998" v/Alfred O Telhaug. Litteratur: Telhaug Utdanningsreformene

ons 11.02 kl 1215-14 "Norsk skole 1945-1998" v/Alfred O Telhaug. Litteratur: Telhaug Utdanningsreformene

tor 12.02 kl 0815-10 "Norsk skole 1945-1998" v/Alfred O Telhaug. Litteratur: Telhaug Utdanningsreformene

uke 8: STUDIEUKE

man 23.02 kl 1015-12 "Skolen i et disiplineringsperspektiv" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Aasen Den store innesperringen

tir 24.02 kl 0815-10 "Skolen i et disiplineringsperspektiv" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Aasen Den store innesperringen

ons 25.02 kl 1215-14 "Skolen i et disiplineringsperspektiv" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Aasen Den store innesperringen+Læreplanverket for 10 årig gr.skole

tor 26.02 kl. 0815-10 SKRIVEKURS v/Tine Artntzen

TEMA 3: didaktikk

man 02.03 kl 1015-12 "Lærerarbeid og skolekultur" v/Tine Arntzen. Litteratur: Hargreaves del 1

tir 03.03 kl 0815-10 "Lærerarbeid og skolekultur" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Hargreaves del 2

ons 04.03 kl 12.15-14 "Hva er didaktikk?" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 1+2

tor 05.03 kl 0815-10 "Hvorfor har vi skole? Skolens oppgave og funksjon" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 5+6

man 09.03 kl 1015-12 "Hvorfor har vi skole? (forts.)" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 5+6

tir 10.03 kl 0815-10 "Læreplaner og læreplanteori" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 7+8

ons 11.03 kl 12.15-14 "Innhold og arbeidsmåter i skolen" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 9+10, Woolfolk kap 11

tor 12.03 kl 0815-10 "Lærerarbeid og skolekultur" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Hargreaves del 3

man 16.03 kl 1015-12 "Lærerarbeid og skolekultur" v/Hans Petter Ulleberg. Litteratur: Hargreaves del 3

tir 17.03 kl 0815-10 "Innhold og arbeidsmåter i skolen" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 9+10, Woolfolk kap 11

ons 18.03 kl 1215-14 "Vurdering" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 11, Woolfolk kap 15

tor 19.03 kl 0815-10 "Kan skoler forandre seg?" v/Gunn Imsen. Litteratur: Imsen Lærerens verden kap 12+14

TEMA 4: sosialpsykologi og sosiale samspillsprosesser

man 23.03 kl 1015-12 "Introduksjon. Formidlerroller og andre roller" v/Olav Sletta. Litt: Steensaasen & Sletta, Woolfolk kap 1

tir 24.03 kl 0815-10 "Sosial persepsjon og forventninger" v/Olav Sletta. Litt: Steensaasen & Sletta kap 5, Woolfolk s 383-391

ons 25.03 kl 1215-14 "Kommunikasjon og sosial kompetanse" v/Olav Sletta. Litt: Steensaasen & Sletta kap 7+8

tor 26.03 kl 0815-10 "Kommunikasjon og sosial kompetanse" v/Olav Sletta. Litt: Steensaasen & Sletta kap 7+8

man 30.03 kl 1015-12 "Sosial påvirkning i grupper" v/Olav Sletta. Litt: Steensaasen & Sletta kap 2+6

tir 31.03 kl 0815-10 "Holdninger i hverdagslivet" v/Olav Sletta. Litt: Berkowitz

ons 01.04 kl 1215-14 "Teorier om holdningsdannelse" v/Olav Sletta. Litt: Berkowitz + stoff fra ulike deler av pensum

tor 02.04 kl 0815-10 "Kan holdninger endres?" v/Olav Sletta. Litt: Berkowitz + stoff fra ulike deler av pensum

uke 15 + 16: PÅSKEFERIE

TEMA 5: kultur og skole

man 20.04 kl 1015-12 "Kjønn" v/Tine Artntzen. Litt: Kompendium om kjønn

tir 21.04 kl 0815-10 "Minoritetspedagogikk" v/Hansjörg Hohr. Litt: Özerk, Woolfolk kap 5

ons 22.04 kl 1215-14 "Likestilling i skolen" v/Hansjörg Hohr. Litt: Brock-Utne mfl.

tor 23.04 kl 0815-10 "Kognitiv teori og didaktikk" v/Hansjörg Hohr. Litt: Özerk, Woolfolk kap 7+13

TEMAUKE

man 27.04 kl 1015-12 "Integrering i skolen" v/Ivar Teien. Litt: Monica Dalen

tir 28.04 kl 0815-10 "Lek og læring" v/Hansjörg Hohr. Litt: Woolfolk kap 8

ons 29.04 kl 1215-14 "Skolen som samfunsspeil" v/Alfred O Telhaug. Litt: Telhaug Utdanningsreformene, L97

tor 30.04 kl 0815-10 "Identitet og dialog" v/Tine Arntzen. Litt: Aasen & Haugaløkken kap 9, L97

man 04.05 kl 1015-12 OPPSUMMERING v/Hans Petter Ulleberg


PENSUMLISTE SVPED 101 FORMIDLING OG LÆRING

SKOLEHISTORIE

Telhaug, A.O. (1997) Utdanningsreformene. Oversikt og analyse.

Tønnesen, L.K.B. (1995) Norsk utdanningshistorie. En innføring. Oslo, Universitetsforlaget, s. 15-77.

Aasen, P. (1992) Den store innsperringen. Skolens historie i lys av Michel Foucaults sosialiseringsteori. I P. Aasen og A. Telhaug (red.) Takten, takten, pass på takten. Studier i den offentlige oppdragelsens historie. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 25-65.

DIDAKTIKK

Imsen, G. (1997). Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Oslo: Tano Aschehoug, kap. 1-12 og 14.

Hargreaves, A. (1996). Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring i en postmoderne tidsalder. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (1996). KUF, s. 1-84.

Aasen, P., Haugaløkken, O.K. (1994). Bærekraftig pedagogikk. Identitet og kompetanse i det moderne samfunn. Gyldendal Ad Notam. Kap. 9 og 11.

KJØNN OG LIKESTILLING I SKOLEN

Brock-Utne, B. og Haukaa, R. (1980). Kunnskap uten makt. Kvinner som lærere og elever. Oslo: Universitetsforlaget, s. 13-60. *

Imsen, G. (1993). "The never ending story...". Mål og visjoner for likestillingsarbeid i skole og lærerutdanning. I Bedre skole nr. 1, 1993, s. 18-26 (del 1) og nr. 2, 1993, s. 63-73 (del 2). *

Milepæler i norske kvinners historie. Likestillingsrådet. *

Minifakta om likestilling (1996). Likestillingsrådet. *

Minifakta om ungdom og likestilling (1995). Likestillingsrådet. *

Nilsen, H. B. og Rundberg, M. (1994). Klasserommets kjønn i forandring? I Backlash i Norge?. Rapport fra en konferanse om kvinner i 90-åra. Sekretariatet for kvinneforskning, Norges forskningsråd. Arbeidsnotat, 1/94, s. 19-27. *

Sarnes, B. (1987). Mot en forståelse av mannen. I B.Brock-Utne og B. Sarnes Når gutter blir menn. Oslo: Universitetsforlaget, s. 115-131. *

(* = KOMPENDIUM SOM KJØPES VED PEDAGOGISK INSTITUTT)

LÆRINGSPSYKOLOGI OG SOSIALPSYKOLOGI

Berkowitz, L. (1987). A survey of Social Psychology. New York: CBS College Publishing, kap. 7-8.

Dalen, M. (1994). "Så langt det er mulig og faglig forsvarlig...". Integrering av funksjonshemmede i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Imsen, G. (1991). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 2. utg. Oslo: TANO, kap. 1-7 og 14.

Stensaasen, S. og Sletta, O. (1996). Gruppeprosesser. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 2-3 og 5-9.

Woolfolk, A.( 1995). Educational Psychology. 6. utg. Boston: Allyn and Bacon, kap. 1, 4-11 og 15.

Øzerk, K. Z. (1996). Ulike språkoppfatninger, begrepskategorier og et undervisningsteoretisk perspektiv på skolefaglig læring. I I. Bråten (red.), Vygotsky i pedagogikken. Oslo: Cappelen akademiske forlag, s. 97-122.

Øzerk, K. Z. (1996). Vygotsky i tospråklighetsforskning. I I. Bråten (red.), Vygotsky i pedagogikken. Oslo: Cappelen akademiske forlag, s. 160-189.


Ansvarlig for innhold: Hans Petter Ulleberg Mail: Hans Petter Ulleberg Sist oppdatert: 22.10.2002.