NTNU SVT-fakultetet Pedagogisk institutt Til NTNUs hovedside

 

 

Tilbake til Hans Petter Ullebergs hjemmeside


Friedrich W A FRÖBEL (1782-1852)

· BYGGER PÅ ROUSSEAU

· ROMANTISK PEDAGOGIKK

· VAR PÅ BESØK HOS PESTALOZZI

· TRODDE PÅ EN GUDDOMMELIG KRAFT I OSS

· OPPDRAGELSEN SKAL BRINGE MENNESKET TIL KLARHET OVER SEG SELV OG I SEG SELV

· BARN UTVIKLER SEG I STADIER

· OPPDRAGELSEN ER EN UTVIKLINGSPROSESS

· ALT LIGGER ALLEREDE I BARNET

· OPPDRAGEREN SKAL «FÅ DET UT» IKKE «PUTTE INN»

· SELVUTFOLDELSE OG SELVVIRKSOMHET

· PRINSIPPET OM ‘DET TREDJE’

· LEKENS BETYDNING I SEG SELV

· LEKEN SOM METODE OG MIDDEL FRIGJØR BARNETS INDRE KREFTER

· BARN LEKER NÅR DE VOKSNE IKKE ER DER - BARN HAR INDRE ØNSKE OG BEHOV FOR LEK

· LEKEN TIL FRÖBEL HADDE OGSÅ SYMBOLVERDIER

· LÆRE OM MOTSETNINGER

· FORHOLDET MOR-BARN UTGANGSPUNKT FOR OPPDRAGELSEN I SKOLE

· PRAKTISKE ERFARINGER I SKOLEN

· PLANTEFELT OG HAGER - VEKSTIDEEN

· SYMBOLSK KUNST

· REGNES SOM BARNEHAGENS GRUNNLEGGER og FIKK STOR INNFLYTELSE PÅ DEN REFORMPEDAGOGISKE BEVEGELSE


Ansvarlig: Hans Petter Ulleberg Mail: Hans Petter Ulleberg Sist oppdatert: 22.10.2002.