NTNU SVT-fakultetet Pedagogisk institutt Til NTNUs hovedside

Undervisningsopplegg Ped. 212/345 

Rådgivning/sosialpedagogisk arbeid

Vårsemesteret 1999

(Veiledende oppsett. Kan bli endret)

Revidert 18.02.99

 

Tid

 

Uke 3

 

tirsdag 19.01

 

Kl. 8.15-10.00

 

Sted

 

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

 

Opptak. Generell orientering om PED 212/345

Relasjonell orientering i rådgivning OBS!! kun PED 212

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Artikkel: Kelly

Ivey, Ivey og Simek-Morgan sidene 192-198

 

Stab

Eleanor Allgood

 

Tid

 

Uke 3

onsdag 20.01

KL. 14.15-16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

 

Psykosyntese-en helhetlig modell for vekst og utvikling

Introduksjon. Grunnlegger Roberto Assagioli

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Whitmore: Kap. 1, 2, 3

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood

 

 

Tid

 

Uke 3

torsdag 21.01

KL. 14.15-16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

 

Tema

 

Psykosyntese-en helhetlig modell for vekst og utvikling

fortsettelse

 

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

 

Pensum

Whitmore: Kap. 1, 2, 3

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood

 

 

 

 

 

 

Tid

 

Uke 4

tirsdag 26. 01

KL 08.15 - 10.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Psykosyntese-en helhetlig modell for vekst og utvikling

fortsettelse

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Whitmore: Kap. 1, 2, 3

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood

 

 

Tid

 

Uke 4

onsdag 27.01

KL. 14.15 - 16.00

 

Sted

 

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Lærings- og rådgivningsmetoder med fokus på subjektiv erfaring

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Artikkel: Atkinson og Murrell, Goldman OBS!! kun PED212

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood

 

 

 

Tid

 

Uke 4

torsdag 28.01

KL 14.15 - 16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Subjektiv erfaring, relasjoner og Q-metode: fokus på forskning

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Artikkel: Allgood, 1994/95 og Allgood, 1998

Foreleser(e)

 

Eleanor Allgood

 

 

 

Tid

 

Uke 5

tirsdag 02.02

KL 08.15 - 10.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Subjektiv erfaring, relasjoner og Q-metode: fokus på forskning

fortsettelse

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

Pensum

Artikkel: Allgood, 1994/95 og Allgood, 1998

 

Foreleser(e)

 

Eleanor Allgood

 

Tid

 

Uke 5

onsdag 03.02

KL 14.15 - 16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Multi-kulturell rådgivning og kulturell identitet OBS!! kun PED212

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Ivey, Ivey og Simek-Morgan kap. 5

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood

 

 

Tid

 

Uke 5

Torsdag 04.02

KL 14.15 - 16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

"Human" vitenskap, verdier og teleologisk forklaring i rådgivingskonteksten

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Artikkel: Howard

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood

 

 

Tid

 

Uke 6

tirsdag den 9.februar

kl. 8.15-10.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Utviklingøkologi; rådgivning i et videre samfunnsperspektiv

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbasert kunnskapsdeling

 

Pensum

Bronfenbrenner + Anderson B.E.

 

Foreleser(e)

 

Ragnvald Kvalsund

 

 

 

 

 

Tid

 

Uke 6

onsdag den 10.februar

kl. 14.15- 16.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Utviklingsdyader: Jeg og du som den første, minste og kanskje viktigste gruppekonstellasjon; En usikkerhetsrelasjon?

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning , drøfting og erfaringsstrukturer

 

Pensum

Bronfenbrenner

 

Foreleser(e)

Ragnvald Kvalsund

 

 

Tid

 

Uke 6

torsdag den 11 februar

kl. 14.15-16.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Gruppeteori: Forholdet mellom klassisk psykoanalyse og objektrelasjonsteori - sett i forhold til gruppelivet som utviklingsarena

OBS!! kun PED212

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting, erfaringsutveksling

 

Pensum

Aschbach C. & Schermer, V.L. Object relations, the self and the group. Kp 5,7

 

Foreleser(e)

Ragnvald Kvalsund

 

Tid

 

Uke 7

tirsdag den16. februar

kl. 08.15-10.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Individet som gruppemenneske - systemteori eller personteori

OBS!! kun PED212

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsstrukturer

 

Pensum

Aschbach C. & Schermer, V.L. Object relations, the self and the group. Kp 5,7

 

Foreleser(e)

Kvalsund

 

 

Tid

 

Uke 7

onsdag den 17. Februar

14.15-16.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Gruppe som arena for ressursutvikling og konfliktforståelse

OBS!! kun PED212

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erafringsutveksling

 

Pensum

Aschbach C. & Schermer, V.L. Object relations, the self and the group. Kp 5,7 + Johnson and Johnson, kp 7,8.

 

Foreleser(e)

Ragnvald Kvalsund

 

 

Tid

 

Uke 7

torsdag den 18 februar

kl. 14.15-16.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Eksistensiell fenomenologi: Selvet i relasjon til andre; The interpersonal perception method OBS!! kun PED212

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting av case og erfaringsutveksling

Ragnvlad Kvalsund

 

Pensum

 

 

Kp 6 i Swensen: R.D. Laings erfaringsfenomenologi

 

 

 Tid

 

Uke 8

tirsdag den 23. februar

8.15-10.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Personpedagogikk i et utviklingspsykologisk perspektiv

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsutveksling

 

Pensum

Mosher og Sprinthall: Psycholgical education

 

Foreleser(e)

Ragnvald Kvalsund

 

 

Tid

 

Uke 8

onsdag den 24. februar

14.15-16.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Uvirkelighet og fremmedgjøring i normalkulturen - Outsiderens problem?

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og eksperimentering

 

Pensum

O. Solberg: Uvirkelighet, fremmedgjøring og arven fra Jung og Laing; tilknyttet Jannssens avhandling

 

Foreleser(e)

Ragnvald Kvalsund

 

 

Tid

 

Uke 8

torsdag den 25. Februar

14.15- 16.00

 

Sted

Auditorium II, Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Formell vurdering og testing i et rådgivningsperspektiv; problemområder.

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsutveksling

 

Pensum

Shertzer & Linden: kp. 1 og 5

 

Foreleser(e)

Ragnvald Kvalsund

 

 

 

 

 

Tid

 

Uke 9

tirsdag 2. mars 1999

8.15-10.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Skolen som organisasjon: Samspill, styring, muligheter for endring, lærerens frirom. Vi forsøker å forstå skolen fra et organisasjonsperspektiv. Stikkord: markedsorganisasjoner og markedstilpassing, systemiske perspektiver og forklaring av organisasjonsatferd

 

Oppgave/Arbeid

 

Innføring i emnet og drøfting. Teksten forutsettes lest

 

Pensum

Dalin, P.: Skoleutvikling. Teorier for forandring (1994) Kap. 3, ss. 105-168

Pensum på Ped. 212

 

Foreleser(e)

Birger Bertheussen

 

 

Tid

 

Uke 9

onsdag 3.mars

14.15-16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

System, gruppe, individ. Livsstil, læringsstil og kommunikasjon. LIFO®-metoden.

 

Oppgave/Arbeid

Innledning og drøfting. Utfylling av LIFE ORIENTATIONS® SURVEY (norsk utgave) Skåring m.v.Litteraturen om LIFO®-metoden er pensum. Deltakelse i det praktiske arbeidet med metoden er ikke obligatorisk, men de som er med, forutsettes å delta i hele opplegget.

 

Pensum

Katcher, Allan: The Origins of the Lifo®-method. (5 s) og LIFO®Philosophy (2 s) Kompendium, SV-Ped 212

 

Foreleser(e)

Birger Bertheussen

 

 

Tid

 

Uke 9

torsdag 4. mars

kl. 14.15 – 16.00

 

Sted

Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Lederteori: Ulike teorier om ledelse. Sammenhenger mellom organisasjon og ledelse. Ulike lederfunksjoner: administrativ, faglig og sosial. Ansvar, delegering og styring.

 

Oppgave/Arbeid

 

Innføring i emnet – svar på spørsmål. Teksten forutsettes lest

 

Pensum

Dalin, P.: Teorier om forandring (1994), Kap. 4, ss. 169-214. Pensum 212

 

Foreleser(e)

 

Birger Bertheussen

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

Uke 10

tirsdag, 09.03 t.o.m.

fredag, 12.03

KL 10.15 - 16.00

 

Sted

rom 101 paviljong A, Dragvoll

 

Tema

Obligatoriske gruppeprosesskurs

 

Oppgave/Arbeid

Arbeid i gruppe(r)

 

Pensum

Johnson og Johnson: Kap. 7 og 8

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood & Ragnvald Kvalsund

 

 

Tid

 

Uke 11

tirsdag 16. mars

Kl. 8.15 – 10.00

 

Sted

Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Teorier om forandring: Skoleutvikling. Teorier om forandring, generelt sett. Ulike perspektiver på forandring (ulik tolking). Kompleksiteten i forandringsprosesser. Hva sier forskningen?

 

Oppgave/Arbeid

 

Innføring – drøfting. Teksten forutsettes lest

 

Pensum

Dalin, P.(1994), Kap. 5, ss. 215 – 266. Pensum 212

Fullan, M. (1993), Kap. 3, ss. 19 – 41, Pensum 212 og 345

 

Foreleser(e)

 

Birger Bertheussen

 

 

Tid

 

Uke 11

onsdag 17. mars

kl. 14.15 – 16.00

 

Sted

Aud 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Individstrategier: Utvikling i skolen gjennom individer. Lærerens påvirkning på arbeidet i skolen. Yrke og privatliv. Elever og foredres rolle. Stikkord: Læreren som endringsagent, skolen som lærende organisasjon og virkningen av effektiviseringstiltak.

 

Oppgave/Arbeid

 

Innføring i emnet og drøfting. Teksten forutsettes lest

 

Pensum

Dalin, P. (1995) Kap. 4. ss. 103 – 150. Pensum: 212 og 345

 

Foreleser(e)

 

Birger Bertheussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

Uke 11

torsdag 18. mars

kl. 14.15 – 16.00

 

Sted

Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Livsstil, læringsstil og kommunikasjon: LIFO®-metoden. Ulike orienteringer og stiler. Karakteristika.

 

Oppgave/Arbeid

 

Innledning. Gruppepresentasjoner. Arbeidsbok-opplegg. Hver deltaker får utdelt sin LIFO®-rapport. Drøfting.

 

Pensum

Katcher, A.: (1) The Origins of the LIFO®-method. (5 sider) (2) LIFO® Philosophy (2 sider), (3) The Book of Life Orientations. The Strength –Weakness Paradox (3 s) og Two Reasons for Excesses 2 s) Kompendium, SV-PED 212: ( 212 og 345)

 

Foreleser(e)

 

Birger Bertheussen

 

 

Tid

 

Uke 12

tirsdag 23. mars

kl. 8.30 – 11.00

 

Sted

Merk: Møterom, 4. etasje, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

LIFO®-metoden: Tolking av skårer. Profiler: Intensjon, atferd, virkning. Kommunikasjon med andre: interaksjon av stiler.

 

Oppgave/Arbeid

 

Innledning om teoretisk bakgrunn. Praktiske øvelser ved tokning av ulike stiler.

 

Pensum

Katcher, A.: (1) Another Look at a Salient Supporting-Giving-In Attribute, (2) S/G or A/D = Or Different?, (3) Controlling – Taking Over – Another View, (4) The Wonders of a Conserving-Holding-On Style (tils. 7 s)

Kompendium SVPED-212 (212 og 345)

 

Foreleser(e)

 

Birger Bertheussen

 

 

Tid

 

Uke 12

onsdag 24. mars

kl. 14.15 – 17.00

 

Sted

Aud 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

LIFO®-metoden: Anvendelse av LIFO®-metoden: Utvid handlings-repetoaret, sammensetning av team, team-arbeid og kommunikasjonsmåter med folk med ulik LIFO®-profil.

 

Oppgave/Arbeid

 

Innføring i emnet. Demonstrasjoner/Øvinger. Drøfting..

 

Pensum

Katcher, A. og Metzler, G.D.: Win-Win Selection. Use of the LIFO® System in Recruitment: (5 s) Kompendium SVPED-212 (212 og 345)

 

Foreleser(e)

 

Birger Bertheussen

 

 

 

 

 

 

Tid

 

Uke 12

torsdag 25. mars

14.15 – 16.00

 

Sted

Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Organisasjonsstrategier: Utvikling av skolen som organisasjon. Organisasjonsutvikling i praksis. Erfaring og bruk: Internasjonalt og norsk perspektiv. Stikkord: Lederstyrte utviklingsprosesser sammenlignet med organisasjonsutvikling.

 

Oppgave/Arbeid

 

Inndøring og drøfting. Teksten forutsettes lest.

 

Pensum

Dalin, P.: Skoleutvikling. Strategier og praksis (1995), Kap 5., s. 151 – 208. Pensum: 212 og 345

 

Foreleser(e)

 

Birger Bertheussen

 

 

Tid

 

Uke 14

Tirsdag 06.04

KL. 08.15-10.00

 

Sted

Ingen undervisning

 

Tema

 

 

Oppgave/Arbeid

 

 

Pensum

 

 

Foreleser(e)

 

 

Tid

 

Uke 14

Onsdag 07.04

KL 14.15 - 16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Utforske læring som oppdagingsprosesser OBS!! Kun PED345

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

 

Allgood og Kvalsund

 

Foreleser(e)

 

Allgood & Kvalsund

 

 

Tid

 

 Uke14Uke 14

torsdag den 8. april

kl. 14.15-16.00

 

Sted

Auditorium 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Rådgivning i et integrativt teoretisk perspektiv

 

Oppgave/Arbeid

 

Forelesning, drøfting og erfaringsutveksling

 

Pensum

 

Ivey et. Al, kap. 13

 

Stab

Ragnvald Kvalsund

 

 

 

Tid

 

Uke 15

tirsdag 13.04

KL 8.15-10.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Systemteori og Familie terapi

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning og drøfting

 

Pensum

Ivey, Ivey & Simek-Morgan: Kap 2 (s.34-47), Kap 4 (s.110-127) Kap 6 (s. 186)

 

Foreleser(e)

Øyvind Kvello

 

 

 

Tid

 

Uke 15

onsdag 14. april

KL 14.15 - 16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Rådgivnings prinsipper i overgangstider og modell

Rådgivning og ungdom som har det vanskelig for å lære på vanlig måte

OBS!! kun PED212

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning, drøfting og erfaringsbaserte øvelser

 

Pensum

Artikkel: Brammer, Johnston

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood

 

 

Tid

 

Uke 15

torsdag 15 april

KL 14:15-16.00

 

Sted

Aud 2 Idrettsbygget Dragvoll

 

Tema

Systemteori og Familie terapi

 

Oppgave/Arbeid

Forelesning og drøfting

 

Pensum

Ivey, Ivey & Simek-Morgan: Kap 2 (s.34-47), Kap 4 (s.110-127) Kap 6 (s. 186)

 

Foreleser(e)

Øyvind Kvello

 

 

Tid

 

Uke 16

tirsdag 20. april

 

 

Sted

Ingen undervisning

 

Tema

 

 

Oppgave/Arbeid

 

 

Pensum

 

 

Foreleser(e)

 

 

 

 

Tid

 

Uke 16

onsdag 21. april

14.15 – 16.00

 

Sted

Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Systemstrategier: Tiltak der hele eller deler av skolesystemet berøres, til forskjell fra individstrategier og organisasjonsstrategier. Resultater av arbeid med denne strategien. Hvordan kan tiltak på systemplan føre til forbedringer? Stikkord: Fra forvaltning til utvikling, sentral styring i desentraliserte systemer, fra regelstyring til målstyring og ekstern evaluering som utviklingsstrategi.

Atferdspedagogikk i systemperspektiv: Økologisk modell og likhet og ulikhet i tilnærming til opplegg for barn og unge med atferdsvansker.

 

Oppgave/Arbeid

Innføring og drøfting. Teksten forutsettes lest

 

Pensum

Dalin, P.: Skoleutvikling. Strategier og praksis (1995), Kap. 6, s. 209-256 (Pensum: 212)

Ogden, T.: Atferdspedagogikk i teori og praksis. Kap 9 og 10, s. 231-295

(Pensum: 212 og 345)

 

Foreleser(e)

Birger Bertheussen

 

 

Tid

 

Uke 16

torsdag 22. april

kl. 14.15 – 16.00

 

Sted

Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Veiledning og yrkeskunnskap. Begrepene veiledning og rådgivning. Veiledning sett i sammenheng med: organisasjonskultur, profesjonssamfunnet, organisasjonsteori, målstyring, lærernes status m.v.

Konsultasjonsmodeller: Bakgrunnen for konsultasjonsmodeller: systemteori og familieterapi-modeller

 

Oppgave/Arbeid

Innføring og drøfting. Teksten forutsettes lest.

 

Pensum

Lauvås, P. og Handal, G. (1990) Veiledning og praktisk yrkeskunnskap. Kap. 4 (NB: Feil i pensumlisten. Pensum er kap. 4, ikke kap. 3) ( s. 89-104) Pensum: 212

Fjeldstad, W. (red) Konsultasjon. Modeller og erfaringer (1995) Kap. 3,

(s. 62 – 110) Pensum: 212

 

Foreleser(e)

Birger Bertheussen

 

 

 

 

 

 

Tid

 

Uke 17

tirsdag 27. april

kl. 8.15 – 10.00

 

Sted

I tilfelle seminar: Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Ingen undervisning: Fagpersonalet tilgjengelig. Eventuelt seminar om et valgt tema, etter avtale mellom studenter og fagpersonalet.

 

Oppgave/Arbeid

 

 

Pensum

 

 

Foreleser(e)

 

 

 

 

Tid

 

Uke 17

onsdag 28. april

14.00 – 16.00

 

Sted

Aud. 2, Idrettsbygget, Dragvoll

 

Tema

Spørsmålsrunde om pensum

 

Oppgave/Arbeid

Drøfting på bakgrunn av spørsmål fra studentene

 

Pensum

Bakgrunn: Hele pensum

 

Foreleser(e)

Eleanor Allgood, Birger Bertheussen, Ragnvald Kvalsund

 

 

Tid

 

Uke 20

fredag 21. mai

 

 

Sted

 

 

Tema

Eksamen Ped – 212 og 345

 

Oppgave/Arbeid

 

 

Pensum

 

 

Foreleser(e)

 

 

 


Ansvarlig for innhold: Birger Bertheussen Mail: Birger Bertheussen Sist oppdatert: 18.10.2002.